За проекта


Промотиране и развитие на туризма чрез историята (PATH) CB005.2.21.006

Обща цел: да се насърчи устойчивото развитие на туризма в трансграничния регион чрез подобряване и модернизация на инфраструктурата, свързана с културно-историческото наследство на община Минерални бани и Хамдибей, както и да се укрепи капацитетът за трансгранично сътрудничество. Конкретни цели: Изграждане, рехабилитация и атрактивно експониране на крепостта Топликос /Минерални бани/ и с. Хамдибей; Осигуряване на достъпна архитект. среда за хора с увреждания; осигуряване на условия за ускорено развитие на туризма и насърчаване на богатия природен, исторически и културен потенциал на района. Резултатите от проекта могат да бъдат обобщени както следва: засилено трансгранично сътрудничество между България и Турция; насърчено развитие на туризма и подобрена туристическа привлекателност на селата Минерални бани и Хамдибеи; оптимално използване на природо, културно и исторически дадености в региона и свързаната с него инфраструктура; последващи съвместни трансгранични инициативи за стимулиране развитието на други форми на туризма, като по този начин се осигури икономически просперитет на граничния район.
Основните дейности са следните: успешно управление, координация и отчитане на проекта и развити партньорски отношения; строителство, рехабилитация и експониране на крепостта Топликос (BG) и село Хамдибей (ТР); организиране на семинар за насърчаване на туризма в трансг, район, който има за цел да насърчи работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм в трансгр. район като преразгледа съществуващия модел на управление на туризма и да препоръча промени, които ще превърнат целевия регион в конкурентна и привлекателна туристическа дестинация; Разработване на туристически пътеводител и други информационни материали, насочени към широко популяризиране и рекламиране на местните природни, културни и исторически дадености и създаване на интегриран висококачествен туристически продукт.
моля кликнете тук….

Image

Бюджет на проекта

421.584,61 EURO

Image

Бюджет на Партньор Специална провинциална администрация Киркларели

421.584,61 EURO

Image

Бюджет на Водещ партньор Община Минерални бани

245.708,14 EURO


Дейности по проект


Image

Приключи процедурата за избор на изпълнител на строителните работи с възложител Специална провинциална администрация

Image

Встъпително събитие, организирано от Община Минерални бани

Image

Обозначителна табела на строителните работи, изпълнявани от Специална провинциална администрация Киркларели

Image

Специална провинциална администрация Киркларели проведе събитие Първа копка

Image

Прес конференция по проекта бе проведена в Залата на общински съвет към Специална провинциална администрация

Image

На 2 септември 2020 г. се проведе пресконференция и церемония по копаене на проекта по проекта

Image

начален старт бе проведен от Специална провинциална администрация

Image

Заключителната среща на проекта се проведе в село Хамдибей.

Image

Заключителната пресконференция на преокта се проведе в залата на специалната провинциална администрация в гр. Къркларели


новини за нашия проект


Минерални бани ще реализира проект за крепостта „Топликос”.

Минерални бани стартира проект за развитие на туризма чрез историята.

Звук, светлина и дим превърнат в атракция крепостта Топликос

Минерални бани спечели проект за мултимедийно шоу на крепостта

Крепостта „Свети Дух” в Минерални бани оживява в 3D възстановки

Минерални бани спечели проект за мултимедийно шоу на крепостта

МИНЕРАЛНИ БАНИ СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА ЧРЕЗ ИСТОРИЯТА

Облагородяват крепостта „Топликос“, стягат светлинно шоу Предстои рехабилитация и експониране на крепостта „Топликос“, съобщават от община Минерални бани.

Историята за крепостта „Свети дух“ в Минерални бани

Мултимедийната кула вече е вдигната, започват оборудването и, а напролет крепостта „Свети дух“

Шоу със звук и светлина на Топликос на 6 септември

С 3D мапинг и светлинно шоу ще открият благоустроената крепост Топликос край Минерални бани

Стената на крепостта „Топликос” в Минерални бани оживя

Със спектакъл от звук и светлина бе представен новият облик на крепостта в Минерални бани

Стената на крепостта „Топликос” в Минерални бани оживяфото: Тихомир Петков Стената на крепостта „Топликос” в Минерални бани оживя

Николай Овчаров: Минерални бани е част от Виа Родопика

ЩЕ ПЕЧЕЛИМ ТУРИСТИ СЪС СЕЛА

ЩЕ ПЕЧЕЛИМ ТУРИСТИ СЪС СЕЛА

Уеб страницата е съфинансиран от Европейския Съюз чрез CCI № 2014TC16I5CB005 Interreg-ИПП програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020. За съдържанието на публикацията е изцяло отговорно Специална провинциална администрация Киркларели и по никакъв начин не може да се предполага, че съдържанието отразява позициите на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата или националните власти.